Rozmowa z piramidami - opracowanie - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Rozmowa z piramidami - geneza

W sierpniu 1836 roku Słowacki rozpoczął trwającą dziesięć miesięcy podróż z Neapolu przez Grecję i Egipt do Ziemi Świętej. Śladem poetyckim po tej podróży jest niedokończony utwór Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu. Sam poeta utwór ten nazywał nową Odyseją, opisując w niej poszczególne etapy swej wędrówki. Jest to pamiętnik poetycki, w którym autor zapisuje wrażenia ze wszystkiego, co zobaczył, a także opisuje krajobraz,... więcejRozmowa z piramidami analiza i interpretacja

Piramidy były miejscem pochówku bogatych Egipcjan. Schronienie to gwarantowało im spoczynek w dobrym stanie, gwarantowały szacunek i poważanie w społeczeństwie.
W utworze podmiot liryczny nawiązuje do niewoli Polski oraz do walk o wolną Polskę. Piramidy stanowią symbol dawnej świetności i potęgi. Mają one być schronieniem dla uczuć narodowowyzwoleńczych Polaków,
Naszą zemstę w tym bułacie Pogrześć i nabalsamować(...)
... więcejRozmowa z piramidami - Juliusz Słowacki

Piramidy, czy wy macie Takie trumny, sarkofagi, Aby miecz położyć nagi, Naszą zemstę w tym bułacie Pogrześć i nabalsamować, I na późne czasy schować? - Wejdź z tym mieczem w nasze bramy, Mamy takie trumny, mamy. Piramidy, czy wy macie Takie trumny, grobowniki, Aby nasze męczenniki W balsamowej złożyć szacie; Tak by każdy na dzień chwały Wrócił w kraj, choć trupem cały? - Daj tu ludzi tych bez plamy, Mamy takie trumny, mamy. Piramidy,... więcej